Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Tijdens de bestuursvergadering afgelopen maandag, heeft het bestuur heeft de brainstormavond van 7 april voorbereid. Na de brainstorm zal er een kort verslag hiervan op de website komen te staan.

Daarnaast heeft 5 april het KCD schoolkorfbaltoernooi plaatsgevonden. Wat goed om te zien dat we als club met onze vrijwilligers zo’n ochtend voor ruim 350 basisschoolleerlingen kunnen organiseren. Super!

Tot slot is te melden dat de data voor de resterende bestuursvergaderingen zijn veranderd. Deze zijn nu als volgt:

Maandagavond 1 mei bestuursvergadering
Maandagavond 29 mei bestuursvergadering
Woensdagavond 14 juni bestuursvergadering
Woensdagavond 21 juni ALV