Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Contributie

Contributie

Dit zijn de contributie bedragen zoals deze per 2023 geldig zijn. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt de contributie voor het volgende seizoen vastgesteld. Het contributiebedrag wordt bepaald aan de hand van je werkelijke leeftijd en is dus onafhankelijk van het team waarin je bent ingedeeld.

Categorie Contributie
Senioren 309,00
Trainingslid / Algemene Reserve 263,00
Junioren (B + A) 252,00
Aspiranten (C) 220,00
Pupillen (F + E + D) 202,00
Kangoeroes € 105,00 (35,00 per trimester)
Niet-Spelend / Algemene Reserve € 120,-

De leden ontvangen de facturen voor de contributie per e-mail. De leden die geen automatische incasso hebben afgegeven dienen deze factuur binnen twee weken na ontvangst te betalen. De toestemming voor een incasso zit verwerkt in het aanmeldingsformulier. Voor de leden die een automatische incasso afgegeven hebben, wordt de contributie geïncasseerd in de volgende maanden:

Termijn Maand(en)
1 termijn Oktober
4 termijnen Oktober, december, februari, april

Mocht het betalen van de contributie in bovenstaande termijnen niet mogelijk zijn dan kunt u dit via een e-mail aan penningmeester@kcdoorn.nl kenbaar maken waarna er een individuele afspraak gemaakt kan worden.