Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Declaraties

Declaratie

Uiteraard kunnen bedragen die jullie namens de vereniging betaald hebben gedeclareerd worden. Hiervoor dient onderstaand declaratieformulier volledig ingevuld en getekend aan de Penningmeester KCD, overhandigd of opgestuurd te worden. Alleen declaratieformulieren die volledig zijn ingevuld en waar de originele bonnetjes aanwezig zijn worden vergoed. In andere gevallen dient eerst contact opgenomen te worden met de penningmeester. Bedragen boven € 50,00 moeten vooraf door het bestuur of de penningmeester goedgekeurd worden.De declaraties dienen binnen twee maanden na de aanschafdatum gedeclareerd te worden.

Klik hier om het declaratieformulier te downloaden.

Onze rekeningnummer is NL17 RABO 0130 2041 10 ten name van KCD (Rabobank Utrechtse Heuvelrug)