Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Beleid TC

 1. Beleid/leidraad TC april 2024 

  Algemeen: 

  • Het beleid is een leidraad. De TC kan daar in alle gevallen gemotiveerd van afwijken als daar reden voor is. 
  • KCD speelt met sommige teams wedstrijdkorfbal en sommige teams breedtekorfbal: jaarlijks zal de TC verschillen en consequenties daartussen aan de leden bekend maken: te denken valt aan zaken als scheidsrechters-levering aan het KNKV, faciliteiten op het gebied van trainers/trainingen en aankleding (trainingspakken). 
  • Datzelfde geldt voor de definitie van “de” selectie: de TC maakt bekend wie daarin zitten en wat de verplichtingen/verwachtingen zijn. 

   

  Aantal spelers in een team: 

  • Voorkeur is spelen vijf heren om vijf dames, voor alle teams, behalve het eerste. 
  • Het eerste speelt met vier heren en vier dames. 
  • Aantal spelers in een team is maximaal zes heren of zes dames 

   

  Teamsamenstelling: 

  Senioren: 

  • De teamsamenstelling van het tweede t/m laatste seniorenteam wordt gedaan door de TC. 
  • De TC zal advies inwinnen bij de trainers en coaches bij de teamsamenstelling  
  • Als er een hoofdtrainer is, wordt de samenstelling van het eerste team bepaald door die hoofdtrainer. De TC heeft hierin een adviserende rol. Is er geen hoofdtrainer, dan wordt de samenstelling van het eerste team ook door de TC bepaald. 
  • Samenstelling selectie: 
  • Bij het niet aanwezig zijn van een hoofdtrainer en het eerste jaar van de hoofdtrainer stelt de TC de selectie vast. 
  • Als de hoofdtrainer er een jaar of langer is, heeft de hoofdtrainer een zwaarwegende stem in de samenstelling van de selectie. De uiteindelijke samenstelling van de selectie wordt door de TC bepaald. 
  • De samenstelling van de seniorenteams wordt gedaan op sterkte. Voorafgaand aan het bepalen van de teamsamenstelling beslist de TC waar op beoordeeld gaat worden.  De beoordelingselementen zijn onder meer: techniek, inzicht (individueel en vak/team), persoonlijkheid, snelheid van handelen, trainingsopkomst, bereidheid om in te vallen in andere teams, belastbaarheid en afschrijfgedrag. 

  Jeugd: 

  • De teamsamenstelling wordt gedaan door de TC. 
  • De TC zal advies inwinnen bij de trainers en coaches bij de teamsamenstelling  
  • Bij de teamsamenstelling jeugd worden de leeftijden volgens de KNKV regels aangehouden. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden bij talent/kwaliteit of de persoonlijkheid van de speler. De beoordelingselementen: techniek, inzicht (individueel en vak/team), persoonlijkheid, snelheid van handelen, trainingsopkomst, bereidheid om in te vallen in andere teams en belastbaarheid tellen ook voor de jeugd.  
  • De TC streeft ernaar om de jeugdspelers gedurende hun jeugdopleiding in verschillende teamsamenstellingen te laten spelen. Spelers kunnen zich dan in verschillende rollen (oudste/jongste, kartrekker/leider versus medespeler/leren van andere spelers) binnen een groep ontwikkelen. 

   

  Invallen en reserves: 

  • Invallers en reservespelers worden door de wedstrijdsecretaris geregeld. 
  • Hierbij wordt gekeken naar het verenigingsbelang en niet naar het individuele belang van de spelers. 
  • De coach bepaalt de inzet van een reservespeler in een wedstrijd. 
  • Een reservespeler hoeft niet persé te spelen. 
  • Bij de keuze van een reservespeler/invaller kunnen, indien nodig, een aantal afwegingen gemaakt worden: 
  • Op basis van de huidige kwaliteit, omdat de wedstrijd gewonnen moet worden. 
  • Op basis van het ontwikkelen van toekomstig talent, dus ervaring opdoen voor een speler in een hoger team. 
  • Bij twijfel zal de wedstrijdsecretaris in overleg met de TC beslissen. 

   

  Trainingen: 

  • De verenigingstrainingsavond is op woensdagavond. De extra trainingsavond is op maandagavond. 
  • Aan het begin van ieder seizoen wordt de trainingsverplichting van de selectie bepaald en kenbaar gemaakt. 
  • Voor een aantal teams is de mogelijkheid om twee keer te trainen. Dit wordt per seizoen vastgesteld. 
  • De TC kan individuele leden vragen om structureel extra op maandag te komen trainen. Een lid kan anderzijds aan de TC vragen om structureel extra op maandag te mogen trainen. De TC beslist. 

   

  Trainers/coaches: 

  • Trainers en coaches vallen onder de TC. 
  • De TC bepaalt op welk team een trainer of coach komt. Hierbij wordt rekening gehouden met de ervaring, kwaliteit en wensen van de trainers en coaches. 
  • Voor de jeugdtrainers wordt een rode draad gehanteerd waarin wordt bepaald wat de jeugdspelers aan het einde van een leeftijdscategorie moet beheersen. 
  • De TC ziet toe dat bij nieuwe trainers gezorgd wordt voor een goede overdracht (bijzondere kenmerken van kinderen e.d.).  

   

  Trainingsbegeleiding: 

  • De trainersbegeleider is aanspreekpunt voor de trainers van de jeugdteams. 
  • De trainersbegeleider monitort door het hele seizoen bij de jeugdtrainers gestructureerd hoe het gaat. 
  • Elk seizoen begint met een startmeeting voor jeugdtrainers. 

   

  Contactpersoon teams 

  • De TC heeft een contactpersoon voor ieder team. 
  •  Als er zaken spelen binnen het team, wordt dat door het team in eerste instantie met de teamgenoten en trainer/coach opgelost. Als dit niet lukt kan dit besproken met de  contactpersoon die dit dan eventueel meeneemt naar de TC.  

   

  Nieuwe leden: 

  • Bij senioren eerst spelvaardigheid en fitheid aantonen; de TC bepaalt wanneer een speler kan worden opgesteld; daartoe is ook overleg met de betreffende trainer. Er moet ruimte in een team zijn. 
  • Bij jeugd een aantal keren meetrainen en er moet ruimte in een team zijn. 

   

  Langdurige afwezigheid 

  • De TC streeft er naar om bij langdurige afwezigheid van een speler regelmatig in contact te blijven met hem/haar. 
  • De TC stelt regels op hoe om te gaan met afwezigheid als langdurige blessures, vakantie en dergelijke.