Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Beleid TC

  1. Aantal spelers in een team Zes heren of zes dames is maximaal. Het liefst wordt er vijf om vijf gespeeld, maar bij de jeugd kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. Het eerste speelt vier om vier. Als de hoofdtrainer vijf om vijf wil spelen kan dit in overleg met de TC worden besloten.
  2. Teamsamenstelling bij senioren Dit wordt gedaan op sterkte. Hoe is de sterkte te meten?  De beoordelingselementen zijn: techniek, inzicht (individueel en vak/team), persoonlijkheid (hoe is iemand in groep, leider/stil?), snelheid van handelen, trainingsopkomst, bereidheid om in te vallen in andere teams en blessuregevoeligheid.
  3. Samenstelling selectie en externe trainer Bij een nieuwe hoofdtrainer van buiten bepaalt de TC de selectie. De TC biedt deze aan en de trainer mag hieruit een team kiezen. Als de hoofdtrainer blijft dan heeft deze een zwaarwegende stem bij de samenstelling van de selectie in het volgende seizoen. TC bepaalt uiteindelijk de selectie.
  4. Vriendenteam is mogelijk op verzoek TC heeft de eindstem over de samenstelling. Het team wordt ingedeeld op basis van de zwakste speler/speelster. De TC is scherp op wat een vriendenteam is: leden moeten niet zelf TC gaan spelen. Een vriendenteam kan alleen als de bezetting bij de andere teams daarmee niet in de problemen komt.
  5. Teamsamenstelling bij de jeugd De leeftijden worden volgens de KNKV regels aangehouden, tenzij geluiden van trainers en/of ouders om een uitzondering vragen. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden bij talent/kwaliteit, samenhang met de groep of de persoonlijkheid van de speler. De beoordelingselementen: Techniek, inzicht (individueel en vak/team), persoonlijkheid (hoe is iemand in groep, leider/stil?), snelheid van handelen, trainingsopkomst, bereidheid om in te vallen in andere teams en blessuregevoeligheid tellen ook voor de jeugd. Trainers hebben een adviserende rol bij de teamsamenstellingen. De TC neemt de leiding in de eerste samenstelling in verband met overzicht en kennis van regels van de bond. Eerst zal de TC een idee vormen over welke teams worden samengesteld. Over conceptsamenstelling wordt vervolgens met trainers overlegd. De trainers geven een heel sterk advies want ze kennen de kinderen beter dan de TC.
  6. Invallen en reserve zitten Spelers moeten wat betreft het invallen en reserve zitten verenigingsbreed  kijken in plaats van alleen naar het eigen team. In principe speelt iedereen maximaal anderhalve wedstrijd op een zaterdag, maar twee wedstrijden kan in uitzonderlijke gevallen. Een reserve hoeft niet per se te spelen. De coach bepaalt om een reserve wel of niet in te zetten. Eerste uitgangspunt is dat de TC gaat voor lange termijn resultaten en niet voor korte termijn (een speler beter te laten worden door ze te laten invallen in een hoger team, niet alleen om een wedstrijd te winnen). Dit beleid is de richtlijn voor het wedstrijdsecretariaat. Dit geldt met name bij de jeugd (geen oudere jeugdspeler even inzetten om een wedstrijd te winnen). Bij de senioren is dit moeilijker uitvoerbaar, zeker bij het eerste moet er gekeken worden naar de resultaten en de mogelijkheden daarvoor bij de reserves.  Al is ook hier de lange termijn ontwikkeling van een team en van spelers van groot belang.
  7. Trainingsbegeleiding Aan trainers wordt verzocht/geadviseerd spelers te monitoren conform de elementen van techniek, inzicht (individueel en vak/team), persoonlijkheid (hoe is iemand in groep, leider/stil?), snelheid van handelen, trainingsopkomst, bereidheid om in te vallen in andere teams en blessuregevoeligheid. Verder start elk seizoen met een startmeeting voor jeugdtrainers. Er moet bij nieuwe trainers ook worden gezorgd voor een goede overdracht (bijzondere kenmerken van kinderen e.d.). De trainersbegeleider monitort door het hele seizoen bij de jeugdtrainers hoe het gaat.
  8. Wedstrijdsecretariaat Invallers en reserves worden gevraagd door het wedstrijdsecretariaat. Afmeldingen moeten dan ook zo snel mogelijk bij het wedstrijdsecretariaat bekend gemaakt worden.