Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

De Techniche Commissie: Beleid en uitleg

Hieronder vindt je ons beleid in de belangrijkste steekpunten. De toelichting is van belang voor de juiste context en uitleg. Mocht je over een bepaald punt meer uitleg willen lees dan onderstaand de uitgebreide uitleg over de punten.

In steekpunten:

Teamgroottes

Minimaal 4 heren en 4 dames per team.
Idealiter 5 heren en 5 dames per team met uitzondering van KCD 1 (4 om 4).
Maximaal 6 heren of dames in een team (uitzonderingen mogelijk).

Plaatsing spelers

Indelen op;
– Technische kracht (Techniek, Snelheid, Inzet, e.d.)
– Mentale kracht (Doorzettingsvermogen, Samenwerking, Leiderschap, e.d.)
– Inzet buiten het veld (Aanwezigheid, e.d.)
– Persoonlijke wensen
– Benodigdheden van de club (Teams rondkrijgen)

In geval van jeugd ook indelen op potentie/ontwikkeling.

Bij de selectie wordt de uiteindelijke keuze door de trainers gemaakt.

Later aansluiten

Bij start van seizoen ingedeeld is ingedeeld. Met uitzondering van KCD 1 waar geschoven kan worden.

Start van seizoen gemist betekent nieuwe indeling. Zelfde factoren worden gebruikt plus een extra factor zijnde het team waar je het laatst heb gespeeld (mits van toepassing).

Trainer indelingen

Eerste uitgangspunt is de wensen van de trainers.

In ieder geval elk jeugdteam en wedstrijdklasse team heeft een trainer nodig.

In geval van jeugdteams proberen 2 trainers per team aan te wijzen.

Trainersbegeleiding en bijeenkomsten worden georganiseerd om trainers te begeleiden.

Trainingstijden

Jeugd t/m de D leeftijd traint 1x per week op de woensdag.

C t/m A jeugd en wedstrijdkorfbalteams krijgen altijd (de mogelijkheid) 2x te trainen.

Overige seniorenteams trainen in ieder geval woensdag. Maandag alleen wanneer mogelijk.

Halverwege het jaar wisselen de seniorenteams van trainingstijd (Tenzij op de ALV anders besloten).

Wedstrijdsecretariaat (Reserves/Invallers)

Bij jeugd altijd eerst van onder naar boven aanvullen met inachtneming van ontwikkeling.

Bij senioren eerst de A jeugd vragen in te vallen. Daarna van lage teams naar hoger aanvullen binnen de senioren zelf.


De toelichting op de beleidspunten:

Wat is de TC en wat doet de TC?

De technische commissie (ook wel TC) is een groep leden welke direct door de algemene ledenvergadering zijn gekozen om alle korfbaltechnische zaken binnen de club te organiseren. Hieronder valt alles wat er nodig is zodat de spelers van de club kunnen korfballen. Denk daarbij aan trainers, trainingstijden, contact met de bond, teamindelingen en scheidsrechters.

Aan het eind van een seizoen gaat de TC aan de slag met de voorbereidingen van het volgende seizoen. Zodra het nieuwe seizoen van start gaat houdt de TC in de gaten hoe alle zaken verlopen en of er ergens bijgestuurd of geholpen moet worden. Het eerste uitgangspunt van de TC bij KCD is het speelplezier van alle leden. Deze stellen we voorop. Daarna gaan we kijken naar de ontwikkeling van spelers en tenslotte ook direct naar behaalde resultaten.

Elk team binnen de club krijgt een contactpersoon binnen de TC aangewezen. Dit contactpersoon probeert zo veel mogelijk mee te krijgen van het team en contact te houden met de spelers en coach. Als er iets binnen het team speelt waarover de trainer of coach dan graag contact heeft met de TC is deze persoon het vaste aanspreekpunt.

We vinden het belangrijk dat de leden weten hoe wij als TC te werk gaan. We geven je daarom in deze tekst meer uitleg over wat wij doen en waar wij onze beslissingen op baseren.

Hoe worden de teams samengesteld?

Voordat een nieuw korfbalseizoen van start gaat moet er aan de korfbalbond doorgeven worden hoeveel teams we willen laten meedoen en wie er in deze teams zitten. Deze informatie gebruikt de bond om passende tegenstanders te zoeken. De TC gaat daarom aan het eind van het seizoen bezig met de opstellingen van het opvolgende seizoen. Daarbij komen twee belangrijke vragen naar voren:

Hoeveel spelers speler er in een team?

Om te bepalen hoeveel teams we kunnen maken moeten we weten hoeveel spelers we in een team willen en kunnen plaatsen. Om te beginnen bestaat een korfbalteam uit vier heren en vier dames. Dit is dus de minimale vereiste om een team op te kunnen geven.

Met een team van precies vier heren en vier dames heb je wel een probleem als er niemand wegvalt. Om dat op te vangen proberen we altijd minimaal vijf heren en vijf dames in een team te zetten. Dit lukt niet altijd, maar is wel het streven. Een uitzondering op deze regel is KCD 1. Dit team is meer gericht op prestatie dan de andere teams. Omdat je met precies acht spelers altijd met dezelfde spelers kan werken speelt het eerste normaliter met vier heren en vier dames. In overleg met de hoofdcoach of door overbezetting bij de club kan dit natuurlijk afwijken.

Een standaard team ziet er bij KCD dus uit als vijf heren en vijf dames. Maar wat als we nog meer leden hebben? Als het nodig is plaatsen we soms ook een zesde heer of dame in een team. Dit kan zijn omdat een team blessuregevoelig is of omdat er geen teams meer over zijn om spelers te plaatsen. Omdat meer spelers wel ten koste gaan van de speeltijd van andere spelers proberen we niet meer dan zes spelers als dame of heen in een team te plaatsen. Ook hier kunnen natuurlijk uitzonderingen voor zijn.

Hoe bepaal je wie in welk team speelt?

Over het algemeen ziet men de indelingen van de teams als belangrijkste en lastigste taak van de TC. Er moet bepaald worden wie in welk team mag spelen. Het team waar je in speelt is voor veel mensen een belangrijk onderwerp. Dit bepaald namelijk het niveau waarop je speelt en de teamgenoten waarmee je een jaar mag samenwerken.

We zien als TC ook het gewicht van deze beslissingen en proberen daarom aan de hand van een paar vuistregels de plaatsingen zo eerlijk mogelijk te maken en daarmee zo veel mogelijk speelplezier voor ieder lid te waarborgen. Maar waar kijken we dan precies naar?

Algemeen
De meest voor de hand liggende en altijd de eerste factor waarnaar we kijken is korfbaltechnische kracht van een speler. Plat gezegd; hoe goed ben je in korfbal? Daaronder vallen dingen zoals: hoe veel schiet je raak, hoe hard en lang kan je rennen en hoe goed kan je vangen. Allemaal belangrijke eigenschappen voor een korfballer maar niet het enige waar naar gekeken wordt. Naast fysiek speelt mentaal namelijk ook een rol. Hoe goed kan je samenwerken? Heb je een positieve invloed op de stemming in het team? Dit zijn ook belangrijke pijlers om te bepalen of iemand bij een team past. Als extra factor kijken we ook nog naar inzet buiten het veld. Kom je vaak trainen, mis je geen wedstrijden en ben je bereid in te vallen in andere teams spelen dus ook mee. En tenslotte, maar zeker niet onbelangrijk, kijken we ook naar de individuele wensen van een speler. Wil je graag bij een vriend(in) in het team, of misschien iets minder fanatiek spelen, dan proberen we daar rekening mee te houden.

Alle bovenstaande factoren worden meegenomen in de uiteindelijke plaatsing van een speler. Daarnaast is er natuurlijk nog één belangrijke factor; Wat heeft de club nodig om korfbal met plezier aan te kunnen blijven bieden. In sommige gevallen heeft een bepaald team spelers nodig om rond te komen. Zo kunnen we niet een team met twaalf spelers hebben terwijl het andere er niet genoeg heeft om zich in te schrijven.

We kennen twee types aan competities binnen onze club. Wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal. Dit is het niveau waarop je bij de bond bent ingedeeld. Teams welke wedstrijdkorfbal spelen zullen factoren zoals techniek en mentaliteit een zwaardere rol spelen. Bij breedtekorfbal wordt er meer gewicht gehangen aan factoren zoals persoonlijke wensen en het rondmaken van de teams.

Jeugd
Bij de jeugd (en jonge senioren) wordt er niet alleen gekeken naar de bovenstaande kwaliteiten maar ook naar de leeftijd en ontwikkeling. De jeugdteams worden ingedeeld zodat de spelers in een team zitten waar ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Ook als een van de jeugdspelers naar de senioren over moet zal in het begin de ontwikkeling als extra factor meegenomen worden.

Selectie
Voor de teams in de wedstrijdklasse geven we de coaches graag de beslissende stem in wie er in de teams mogen spelen. Als TC presenteren we daarom voor de selectie (KCD 1 en KCD 2) niet de definitieve indelingen. Hier bieden we de trainers de groep spelers aan welke mee mogen doen aan het selectieproces. Uit deze groep mogen de trainers kiezen welke spelers ze in de selectie houden en in welke teams deze terecht komen. De spelers die dit helaas niet redden worden automatisch geplaatst in het daarop opvolgende hoogste team. Als een trainer meerdere jaren trainer van een team is heeft deze bij een opvolgend seizoen ook inspraak in de groep selectiespelers welke door de TC wordt aangeboden.

Wat als ik later aansluit?

Het kan natuurlijk voorkomen dat je de start van het seizoen hebt gemist en daardoor niet in een team bent ingedeeld. Hoe plaatsen we een speler nadat de teams al zijn gemaakt?

Ben je er een tijdje tussenuit geweest of heb je een vervelende blessure opgelopen? Als je aan het begin van het seizoen al bent ingedeeld, is dit gewoon jouw team. In overleg kan er op een lager niveau opgetraind worden maar je team in wel al bepaald. Een mogelijke uitzondering hierop is KCD 1. De coach van KCD 1 kan gedurende het hele seizoen beslissen zijn opstelling te wijzigen. Dit gebeurt uiteraard niet zomaar en altijd in overleg met de TC. Mocht bij een langdurige blessure de coach kiezen om je te vervangen zal je teruggezet worden naar KCD 2. De coach kan zodra je weer mee doet natuurlijk altijd weer beslissen om je weer in KCD 1 op te stellen. Maar ook die aanpassing zal in overleg gebeuren.

We streven er naar tijdens afwezigheid van een lid altijd in contact te blijven.  Zodra je aangeeft het weer te willen proberen we je te begeleiden om terug jaar je eigen team of in geval van de selectie je gewenste team te komen.

Mocht je het begin van het seizoen gemist hebben zal er gekeken worden naar de huidige teams en alle factoren waarmee de originele indelingen gemaakt zijn om een passend team voor je te vinden. Hierbij is bezetting binnen de club een belangrijk onderdeel, maar wordt er ook gekeken naar welk team je het laatst in gespeeld hebt.

Voor nieuwe spelers welke de start van een seizoen hebben gemist, zal eerst gekeken worden naar wat de technische en mentale kwaliteiten zijn van de speler, alvorens een definitief team wordt gekozen.

Hoe worden de trainers ingedeeld?

Het indelingen van de trainers is vergelijkbaar met het indelen van de spelers. Zodra de teams zijn gemaakt heeft ieder team een coach nodig. Hierbij wordt eerst gekeken welke mensen zich hebben aangeboden om een team te gaan coachen/trainen en hun wensen. Omdat het een vrijwillige functie is welke veel tijd vergt zijn de wensen van de coaches een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast kijken we naar de technische kennis van een trainer. Welk type trainer ze zijn (teammanager of tactisch) en hoe goed ze sociaal klikken met medetrainers en het team.

Idealiter hebben we op elke senioren team één trainer/coach en op elk jeugdteam een duo van één tactische en één teammanager. Hoever dit lukt ligt heel erg aan het aanbod van de trainers. Daarom hebben we prioriteit gelegd bij dat elk jeugd team en de wedstrijdkorfbalteams een goede trainer moeten hebben. Daarna proberen we voor de overige seniorenteams ook een trainer te vinden.

Om de trainers hulp te bieden en als club met de neuzen dezelfde kant op te blijven streven we er naar meerdere trainersbijeenkomsten per jaar te organiseren. Daarnaast zal er een trainersbegeleider zijn voor de jeugdtrainers die de trainers inhoudelijk helpt om de jeugd zo goed mogelijke ontwikkeling te bieden.

Hoe worden de trainingstijden bepaald?

Om te bepalen wie er op welk tijdstip zal trainen moet er eerst gekeken worden naar hoe vaak een team traint. Onze vuistregel is dat de A t/m C jeugd en wedstrijdkorfbal senioren altijd (de mogelijkheid hebben om) twee keer te trainen. Jeugd lager dan de C traint standaard 1 per week op de woensdag. Breedtekorfbal senioren proberen we de mogelijkheid te geven om ook op maandagen te trainen. Deze optie is echter afhankelijk van genoeg opkomst en beschikbaarheid van het veld/de zaal.

Nu we weten welke dagen de teams trainen is het nodig om de tijdstippen te bepalen. Hierbij gaan we uit van een aantal gebruikelijke principes. De eerste is dat de jeugd op basis van leeftijd van vroeg naar laat traint. Zo zullen de jongste teams de eerste zijn die op een avond beginnen met trainen. Zij worden opgevolgd door de oudere jeugd en tenslotte gaan de senioren het veld op.

Voor de senioren is het lastiger te bepalen. Niet alle senioren teams kunnen tegelijk maar je kunt niet meer op leeftijd uitgaan. Daarom is er besloten dat we bij KCD de trainingstijden halverwege het seizoen wisselen. Zo zullen de seniorenteams allemaal een deel van het jaar laat en een deel van het jaar vroeg trainen. De exacte invulling hiervan wordt elk jaar anders afgestemd, maar het doel is vooral om iedereen dezelfde kans op hun favoriete trainingstijd te kunnen bieden.

Hoe werkt het Wedstrijdsecretariaat?

We hebben de teams ingedeeld, de trainers toegewezen en de trainingstijden bepaald. Dus nu kunnen we gaan korfballen en is de TC niet meer nodig. Hoewel we nu inderdaad kunnen korfballen begint voor het Wedstrijdsecretariaat (WS) nu pas het echte werk. Het WS is het onderdeel van de TC welke gedurende het seizoen de teams draaiende houdt. Zo kan het gebeuren dat een speler zich afmeld en vervangen moet worden of dat een tegenstander de tijd van een wedstrijd wilt veranderen. Het WS zorgt dat we elke zaterdag alle veranderingen hebben opgelost en de wedstrijden zo veel mogelijk hun doorgang kunnen vinden.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het regelen van vervangende spelers of reservespelers. Maar dan komt de vraag naar boven, hoe bepaal je wie er bij welk team mee gaat?

Het belangrijkste en uiteindelijk doel is dat elke wedstrijd door kan gaan. Dit zal altijd de voorrang krijgen over andere redenen. Maar in welke volgorde dit geregeld wordt kan wel uitmaken. Het WS kijkt voornamelijk bij de jeugd naar de ontwikkeling van spelers. Welke spelers kunnen iets leren van een hoger niveau en welke spelers is dit nog een te grote stap voor. Ook voor de A jeugd is dit een belangrijke factor. Zij zullen vaak gevraagd worden met verschillende seniorenteams mee te gaan zodat ze kunnen wennen aan seniorenkorfbal en zoveel mogelijk ervaring op kunnen doen in de laatste jaren jeugd.

Binnen de seniorenteams onderling zal er in principe van onder naar boven aangevuld worden. KCD 3 naar KCD 2, KCD 2 naar KCD 1. Op die manier sluit het niveau van invallers/reserves zo goed mogelijk aan bij het team waar ze mee moeten.

Belangrijk om te benoemen is het volgende; Stel je kan een keer je wedstrijd niet spelen of niet komen trainen. Wat doe je dan? Afmelden voor een training doe je zo snel mogelijk en hoeft alleen bij je trainer. Afmelden voor een wedstrijd is belangrijk en dient uiterlijk woensdagmiddag te gebeuren. Op die manier kan het WS de woensdagavond gebruiken om vervanging te regelen. Afmelden voor een wedstrijd doe je altijd bij zowel het WS als bij je trainer/coach.

The End

Als je nog steeds aan het lezen bent, onze complimenten. We vinden het fijn dat je de interesse neemt in waar wij ons als TC wekelijks mee bezig houden.

Met de bovenstaande uitleg hopen we de meest gevraagde onderwerpen beter te hebben toegelicht. Er zijn achter de schermen nog meer zaken die geregeld worden door de TC (denk bijvoorbeeld oefenwedstrijden en nieuwe leden opvangen/begeleiden) maar deze punten zijn over het algemeen minder interessant voor de leden. Mocht je hier of een ander onderwerp nog vragen over hebben zijn deze natuurlijk altijd welkom.

Een belangrijke kanttekening is dat al het werk van de TC maatwerk is. Alles wat hierboven omschreven staat is hoe we onze taak idealiter uitvoeren. Door ondenkbaar veel verschillende omstandigheden is dit niet altijd mogelijk en moeten we als TC ons aanpassen naar de situatie. Zodoende kan er altijd afgeweken worden van het beleid zoals hier omschreven.

Tot slot wil ik graag meegeven dat we er als TC zijn namens de leden en voor alle leden. Deze commissie is er niet alleen om de club draaiende te houden en prestaties te bereiken maar vooral ook om te zorgen dat iedereen het leuk heeft en zich gewaardeerd voelt binnen de club. Mocht er iets zijn dat je plezier bij KCD verminderd dan zullen we je altijd proberen te helpen. Hiervoor kan je simpel door een gesprekje of mailtje even aankaarten waar je mee zit en gaan we dit samen met je oppakken.

Uiteindelijk is een vereniging niet meer dan zijn leden en de interactie daartussen. KCD is van ons allen en we verdienen hier allemaal een plek waar we ons fijn voelen. Dat geld voor leden, bezoekers, ouders, vrienden van, vrijwilligers… noem maar op.

Bedankt voor je tijd en veel plezier bij KCD!

Technische Commissie KCD