Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Regels KCD bruikleen sportkleding

Vanaf het seizoen 2022-2023 hebben alle teams wedstrijd gesponsorde wedstrijdshirts. Deze shirts zijn door middel van teamtassen in bruikleen uitgereikt. Voor deze bruikleenshirts geldt het volgende:

Eigendom

 • Het shirt blijft eigendom van KCD. Aan het einde van het seizoen wordt de complete shirtjestas ingeleverd bij de kledingcommissie. Ieder team blijft verantwoordelijk voor de shirts.

Ruilen van shirts

 • Wanneer er maten ontbreken in de shirtjestas mag er in overleg met de kledingcommissie onderling tussen de teams worden geruild.

Verzorging en dragen van het shirt

 • De teams en de spelers dragen zorg voor het op normale wijze onderhouden van de ontvangen shirts.
 • Het shirt wordt alleen gedragen tijdens de wedstrijden van KCD. Het is niet toegestaan om de shirts tijdens de trainingen te dragen
 • Tijdens de wedstrijden wordt er verwacht dat de geleverde shirts worden gedragen.
 • De shirts worden gezamenlijk gewassen en mogen dus niet los met de spelers/speelsters mee naar huis.
 • Voor de jeugdteams worden de teamouders gevraagd de verantwoordelijkheid voor de shirtjestassen op zich te nemen (denk hierbij aan een was schema voor de ouders)

Wijzigingen / mankementen

 • Beschadiging of vermissing dient direct gemeld te worden bij de kledingcommissie.
 • Bij normaal gebruik zullen de shirts periodiek vervangen worden vanuit KCD. In alle andere gevallen is het ter beoordeling van de kledingcommissie, waarbij eventuele kosten in rekening worden gebracht.

Vergoeding

 • Bij verlies van of schade aan een shirt zal de vervangende waarde in rekening worden gebracht aan het desbetreffende team.

Sponsor trainingspakken en inschietshirts selectie

Voor de aanvullende sponsorkleding voor de selectie (trainingspakken en inschietshirts) gelden dezelfde uitgangspunten zoals hierboven beschreven. In het kort:

 • De kleding blijft eigendom van KCD
 • Ruilen kan in overleg met de kledingcommissie
 • Normaal en zorgvuldig omgaan met de kleding
 • Kleding wordt uitsluitend op trainingsavonden, wedstrijddagen en PR momenten gedragen.
  • In de inschietshirts wordt niet getraind.
 • Beschadiging of vermissing direct melden aan de kledingcommissie
 • Bij verlies of niet herstelbare schade wordt de vervangende waarde in rekening gebracht. De vervangingswaarde wordt vastgesteld in overleg met de kledingcommissie.

Alle contacten omtrent het uit- en inleveren van het shirt en het uitvoeren van reparaties dient te geschieden in overleg met de kledingcommissie.

Voor vragen over de kledingovereenkomst kunt u terecht bij de kledingcommissie via kleding@kcdoorn.nl