Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Vertrouwenscontactpersoon

Hallo allemaal,

Vanaf heden hebben wij 2 vertrouwenscontactpersonen voor KCD. In dit bericht zullen we ons kort even voorstellen en daarna vertellen wat onze functie precies inhoudt.

Even voorstellen

Voor de meesten zullen wij een bekend gezicht zijn, maar voor wie ons niet kent vertellen we hieronder even kort iets over onszelf.

Eline Schiphuis: Ik ben 26 jaar en woon in Doorn. Ik speel al sinds mijn 7e bij KCD en dat met veel plezier. Naast zelf fanatiek korfbal spelen, zullen er een aantal zijn die mij kennen als jeugdtrainer. Hier ben ik helaas wel mee gestopt maar tegenwoordig zit ik de TC en JAC.

Als ik niet met korfbal bezig ben, ben ik aan het werk op een tussen- en buitenschoolse opvang in Zeist. Als jeugdtrainer en pedagogisch medewerker vind ik het altijd belangrijk dat de kinderen zich fijn en veilig voelen in de omgeving en dat ik ze kan helpen waar nodig. Daarom heb ik de cursus van VCP gevolgd om zo een steentje bij de te kunnen brengen aan onze mooie club, waar iedereen zich veilig en fijn moet, kunnen voelen.

Allard van Nierop: ik ben 27 jaar jong, en ik korfbal bij KC Doorn in de selectie, momenteel in het 2e. Ik begon met korfballen in de E-tjes bij LDODK, en na uitstapjes bij Albatros en Débaldérin speel ik nu sinds eind 2019 met veel plezier in Doorn. Daarnaast fluit ik zo nu en dan een wedstrijd.

Naast korfballen ben ik nog in opleiding tot verpleegkundige, en om die opleiding te ondersteunen werk ik in de wijkzorg in Zeist en Driebergen. Zorgen samen met en voor mensen is iets wat mij erg blij maakt, en ik doe dit werk dan ook met veel plezier. Als ik niet korfbal of werk wandel ik graag met de hond of ga ik koken.

Plezier hebben is voor mij het belangrijkste bij korfballen, en dat kan niet als je jezelf niet veilig voelt door iets wat jou dwarszit. Ik hoop dat ik als VCP kan bijdragen aan een fijne sfeer voor iedereen bij KCD.

Wat doen wij

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging als het gaat om ongewenst gedrag. Je kunt bij ons terecht als je te maken hebt (gehad) met bedreiging, mishandeling, belediging, (digitaal) pesten, seksuele intimidatie of discriminatie.

Wij hebben vier taken die wij uitvoeren:

  • Eerste opvang bij melding
  • Vervolgstappen bespreken
  • Rapporteren aan bestuur
  • Aandacht voor preventie

Je kunt bij ons een melding doen door naar ons toe te stappen, ons te bellen of een appje te sturen, of via het e-mailadres vertrouwenspersoon@kcdoorn.nl. Eén van ons zal dan een gesprek met je inplannen. Wat we bespreken in dat gesprek is vertrouwelijk. Tijdens het gesprek zullen we je verhaal aanhoren en vervolgstappen met je bespreken. Na het gesprek moeten wij een rapportage sturen naar het bestuur. Jij bepaalt zelf hoe deze rapportage er uit ziet, dus dit kan ook anoniem!

Ook adviseren wij het bestuur over (preventie)beleid over ongewenst gedrag en informeren wij het bestuur over nieuwe ontwikkelingen.

Tot ziens op het korfbalveld!

Eline Schiphuis
Allard van Nierop

Het preventie- en integriteitsbeleid van KCD

KCD wil een veilige vereniging zijn voor alle leden, vrienden en andere betrokkenen van onze vereniging zoals sponsors, toeschouwers, bezoekers e.d. dat betekent in de huidige wetgeving dat KCD zijn preventie- en integriteitsbeleid op orde moet hebben.

In dat kader hanteert KCD de volgende regels:

· KCD heeft twee Vertrouwens Contact Personen (VCP)

· Met nieuwe bestuurs- en commissieleden en trainers wordt een gesprek gehouden en vastgelegd, wordt dit onderwerp besproken en wordt bekeken voor wie een VOG vereist is

· Voor vrijwilligers die met jeugd werken, wordt door KCD een VOG aangevraagd

· De VCP sluit ééns per half jaar aan bij een bestuursvergadering en doet daar verslag; de VCP mag zichzelf uitnodigen voor iedere eerstvolgende bestuursvergadering

· Er is een klankbordgroep op dit gebied (1 ouder, 1 trainer jeugd, 1 trainer senioren, senior speler, A + B/C speler) die jaarlijks onder leiding van de VCP de checklist grensoverschrijdend gedrag doorneemt en kijkt waar er ruimte is voor verbetering

· Ook het bestuur neemt jaarlijks de checklist door

· Het onderwerp komt jaarlijks op de agenda van de ALV

· Het onderwerp komt aan de orde in de jaarlijkse kaderbijeenkomst aan het begin van het seizoen

· Alle gesprekken met leden, georganiseerd vanuit de vereniging, worden gehouden met een vier ogen principe

· De gedragsregels bestuurders, begeleiders, trainers gelden bij KCD en zijn via https://centrumveiligesport.nl te bereiken