Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Vertrouwenscontactpersoon

Hallo allemaal,

Zoals jullie in de e-mail van het bestuur hebben kunnen lezen, hebben Eline en Gerina de training voor vertrouwenscontactpersoon (VCP) gevolgd en positief afgerond. Vanaf nu zijn wij vertrouwenscontactpersonen voor KCD. In dit bericht zullen we ons kort even voorstellen en daarna vertellen wat onze functie precies inhoudt.

Even voorstellen

Voor de meesten zullen wij een bekend gezicht zijn, maar voor wie ons niet kent vertellen we hieronder even kort iets over onszelf.

Eline Schiphuis: Ik ben 26 jaar en woon in Doorn. Ik speel al sinds mijn 7e bij KCD en dat met veel plezier. Naast zelf fanatiek korfbal spelen, zullen er een aantal zijn die mij kennen als jeugdtrainer. Hier ben ik helaas wel mee gestopt maar tegenwoordig zit ik de TC en JAC. Als ik niet met korfbal bezig ben, ben ik aan het werk op een tussen- en buitenschoolse opvang in Zeist. Als jeugdtrainer en pedagogisch medewerker vind ik het altijd belangrijk dat de kinderen zich fijn en veilig voelen in de omgeving en dat ik ze kan helpen waar nodig. Daarom heb ik de cursus van VCP gevolgd om zo een steentje bij de te kunnen brengen aan onze mooie club, waar iedereen zich veilig en fijn moet, kunnen voelen.

Gerina van der Sijs: Ik ben 29 jaar en woon met mijn vriend Thom in Dreumel. Al sinds mijn 8e ben ik lid van KCD als speelster en ik ben ook al jaren actief op andere terreinen binnen de vereniging. Zo heb ik in vele commissies gezeten, ben ik jeugdtrainer- en coach geweest, heb ik als secretaris in het bestuur gezeten en ben ik lid geweest van de TC. In het dagelijks leven ben ik beleidsadviseur volksgezondheid bij de gemeente Maasdriel. Vanuit mijn taken als vrijwilliger maar ook vanuit mijn werk vind ik het belangrijk dat iedereen zijn of haar plekje kan vinden in de samenleving, dus ook binnen onze mooie club. Dit is ook de grootste reden dat ik de training voor VCP heb gevolgd, ik wil dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt binnen KCD en draag hier graag mijn steentje aan bij!

Wat doen wij

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging als het gaat om ongewenst gedrag. Je kunt bij ons terecht als je te maken hebt (gehad) met bedreiging, mishandeling, belediging, (digitaal) pesten, seksuele intimidatie of discriminatie.

Wij hebben vier taken die wij uitvoeren:

  • Eerste opvang bij melding
  • Vervolgstappen bespreken
  • Rapporteren aan bestuur
  • Aandacht voor preventie

Je kunt bij ons een melding doen door naar ons toe te stappen, ons te bellen of een appje te sturen, of via het e-mailadres vertrouwenspersoon@kcdoorn.nl. Eén van ons zal dan een gesprek met je inplannen. Wat we bespreken in dat gesprek is vertrouwelijk. Tijdens het gesprek zullen we je verhaal aanhoren en vervolgstappen met je bespreken. Na het gesprek moeten wij een rapportage sturen naar het bestuur. Jij bepaalt zelf hoe deze rapportage er uit ziet, dus dit kan ook anoniem!

Ook adviseren wij het bestuur over (preventie)beleid over ongewenst gedrag en informeren wij het bestuur over nieuwe ontwikkelingen.

En verder

Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan één van ons. Ons contactpersoon binnen het bestuur is dit seizoen Rik Bouwhuis. Mocht je vragen over ons hebben die het bestuur aan gaan, dan kun je contact met Rik opnemen.

Tot ziens op het korfbalveld!

Eline Schiphuis
Gerina van der Sijs 

Het preventie- en integriteitsbeleid van KCD

KCD wil een veilige vereniging zijn voor alle leden, vrienden en andere betrokkenen van onze vereniging zoals sponsors, toeschouwers, bezoekers e.d. dat betekent in de huidige wetgeving dat KCD zijn preventie- en integriteitsbeleid op orde moet hebben.

In dat kader hanteert KCD de volgende regels:

· KCD heeft twee Vertrouwens Contact Personen (VCP)

· Met nieuwe bestuurs- en commissieleden en trainers wordt een gesprek gehouden en vastgelegd, wordt dit onderwerp besproken en wordt bekeken voor wie een VOG vereist is

· Voor vrijwilligers die met jeugd werken, wordt door KCD een VOG aangevraagd

· De VCP sluit ééns per half jaar aan bij een bestuursvergadering en doet daar verslag; de VCP mag zichzelf uitnodigen voor iedere eerstvolgende bestuursvergadering

· Er is een klankbordgroep op dit gebied (1 ouder, 1 trainer jeugd, 1 trainer senioren, senior speler, A + B/C speler) die jaarlijks onder leiding van de VCP de checklist grensoverschrijdend gedrag doorneemt en kijkt waar er ruimte is voor verbetering

· Ook het bestuur neemt jaarlijks de checklist door

· Het onderwerp komt jaarlijks op de agenda van de ALV

· Het onderwerp komt aan de orde in de jaarlijkse kaderbijeenkomst aan het begin van het seizoen

· Alle gesprekken met leden, georganiseerd vanuit de vereniging, worden gehouden met een vier ogen principe

· De gedragsregels bestuurders, begeleiders, trainers gelden bij KCD en zijn via https://centrumveiligesport.nl te bereiken