Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Helaas is de kascommissie nog niet zover dat we de Bijzondere Algemene Leden Vergadering al kunnen plannen. Er zijn nog steeds vragen onbeantwoord, dus wordt er bij de oude penningmeesters druk informatie ingewonnen. Meer nieuws over de BALV komt zo snel mogelijk.

Tevens hebben we al diverse vragen gehad over de contributie incasso, maar omdat de nieuwe contributie nog niet is vastgesteld hebben we hiermee gewacht. Maar omdat de zaken nu zo vertragen en we met de inning achter lopen gaan we toch met de incasso starten. Conform de regels houden we daarbij de huidige contributiebedragen aan. Als uit de begroting blijkt dat er een contributieverhoging moet komen dan wordt dit op de BALV besloten (inclusief hoe dit wordt doorgevoerd). Aangezien we inmiddels een aantal termijnen achterlopen zullen er soms meerdere termijnen in een maand geïncasseerd worden. Als dit een uitdaging oplevert voor mensen, stuur dan even een e-mail naar penningmeester@kcdoorn.nl zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

De incassodata zijn als volgt: