Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Onderstaand de agenda voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 20 december 2017 in Sporthal Steinheim om 20.00 uur. Deze vergadering gaat over de financiën.

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Jaarverslag penningmeester.
4. Verslag kascommissie, aansluitend verkiezing nieuwe kascommissie.
5. Begroting 2017/2018
6. Aanpassing contributie spelende ere-leden en studenten.
7. Rondvraag
8. Sluiting