Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Aan alle leden van KC Doorn.

Op 20 juni wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden.
We beginnen om 20.00 uur in de kantine.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

De agenda, de notulen van vorig jaar, de jaarverslagen en het financieel verslag kunnen per mail opgevraagd worden bij het bestuur. bestuur@kcdoorn.nl