Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Laatste bestuursvergadering, ledenvergadering, laatste babbel. Ondertussen is het seizoen echt voorbij. We kunnen aan de vakantie gaan denken.

We feliciteren alle leden die eindexamen gedaan hebben en geslaagd zijn. En alle anderen die moeilijke toetsen of examen moesten doen. En iedereen die over gegaan is.

Op de ledenvergadering kwam naar voren dat er wel een vertrouwenspersoon is, maar deze bij de meeste leden niet bekend is. Onze vertrouwenspersoon is Rik Bouwhuis. Je kunt hem altijd bereiken via de mail: vertrouwenspersoon@kcdoorn.nl. Op de site staat deze informatie onder Vereniging > Bestuurszaken.

Er kwam een vraag binnen van de voedselbank. Zij zoeken dringend vrijwilligers voor het inpakken en vervoeren van voedselpakketten. Mocht je nog tijd over hebben op vrijdagmorgen of vrijdagmiddag ben je van harte welkom om te komen helpen. Voor informatie en/of aanmelden mag je Reinier van Kuyk bellen, tel. 06 15071731.

Kijk ook even op de site naar het bericht van de TC. Daar staan de kandidaten voor de TC van volgend jaar en er is nog een vacature. Als er geen kandidaat komt en er wordt geen bezwaar ingediend tegen de voorgestelde samenstelling zal de TC volgend seizoen met de vier genoemde personen aan de slag gaan.

Vorig jaar is aan de ouders gevraagd op welke manier zij wilden helpen bij de club. Heel veel ouders hebben daar positief op gereageerd. Helaas heeft het bestuur daar veel te weinig mee gedaan,waarvoor onze excuses. Volgend jaar gaan we het nog een keer vragen en we beloven om er dan zorgvuldiger mee om te gaan.

Op de ledenvergadering is na verkiezing het nieuwe bestuur bekend gemaakt:
Voorzitter: Sybren van Burken
Secretariaat: Corry van Beek
Penningmeester: Olaf Kesler
Sponsoring: Mees Hoekman
Overige leden: Petra Koetsveld en Marco Klok

Daarna is afscheid genomen van Reina. Als dank voor haar jarenlange inzet kreeg ze van de nieuwe voorzitter bloemen, een dinerbon en een boek met persoonlijke bedankjes. Daarna hebben we voor haar een afscheidslied gezongen.

Iedereen een goede vakantie gewenst.