Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

De vakantieperiode is weer voorbij en het seizoen weer begonnen.
Het bestuur heeft, nu met Sybren als voorzitter, ook weer vergaderd.

De nieuwe samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Sybren:  voorzitter
Corry:    secretariaat
Olaf:       penningmeester
Mees:     sponsoring
Marco:    kleding/materiaal en contactpersoon voor de commissies.
Petra:     algemeen bestuurslid.

We willen nog een keer onder jullie aandacht brengen dat er bij onze vereniging een vertrouwenspersoon is die je kunt benaderen als er problemen zijn op de club of als je een privé probleem hebt. Zijn naam is Rik Bouwhuis, hij is regelmatig in de kantine maar je kunt hem ook  mailen: vertrouwenspersoon@kcdoorn.nl. Hij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Vorig seizoen hebben veel ouders aangegeven om te willen helpen bij diverse activiteiten. Helaas zijn we daar als bestuur niet goed mee omgegaan. Er wordt een nieuwe vragenlijst rondgestuurd en we beloven dat we van de aangeboden hulp dit seizoen wel gebruik gaan maken.

Mees en Marco gaan deze weken actief winkels en bedrijven benaderen om te vragen of ze ons willen sponsoren.

Mochten jullie een goed idee hebben of een sponsor weten of zelf willen sponsoren, geef het door aan Mees.

Op 22 september vieren de IJsclub, de Oranjevereniging en  de Harmonie feest.

Onze club zal op die dag ook aanwezig zijn om suikerspinnen, popcorn en snoepjes te verkopen. En hopelijk ook nieuwe leden werven.

Op de ALV in juni is besloten dat er naast de kantine gerookt mag worden. Op de bestuursvergadering is besloten, op verzoek van verschillende mensen, dat de rookplek verplaatst wordt naar de achterkant van de kantine. Het wordt de doorgang tussen de kantine en de container. De asbak zal daar geplaatst worden.

Let op: er mag niet voor de kantine gerookt worden tijdens een jeugd activiteit, training of wedstrijd. Dat geldt ook 30 minuten voor en 30 minuten na een jeugd activiteit.

Tot 1 september kan er gereageerd worden op het beleid zoals het staat op de site. Als er niemand reageert is het vanaf 1 september van kracht.