Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Het einde van het korfbal jaar is in zicht en daarmee is ook de algemene ledenvergadering weer ingepland. Dit jaar ben je van harte uitnodigt om op 5 juni om 20.00 in onze kantine aan de vergadering deel te nemen. (De koffie staat klaar vanaf 19.30)

De stukken kun je opvragen door te mailen naar bestuur@kcdoorn.nl. De stukken zullen dan het weekend voor de ALV toegestuurd worden. We lezen de notulen en jaarverslagen niet gezamenlijk door. Zorg dat je deze van tevoren hebt gelezen zodat deze direct besproken kunnen worden.

Zoals eerder bekend is gemaakt stelt Marco Klok zich herverkiesbaar voor het bestuur. De andere bestuursleden leggen hun functie neer. Om deze functies in te vullen hebben de volgende leden zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid; Jan-Willem Briedé en Anja Leppink. Daarnaast heeft Rik Bouwhuis zich verkiesbaar gesteld als voorzitter.

Als je niet aanwezig kan zijn horen we dit graag. We hopen natuurlijk dat iedereen erbij kan zijn.