Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Zoals bij de meeste leden wel bekend is heeft Joline enige tijd geleden een behoorlijke
hersenschudding opgelopen. Zij ondervindt daar nog steeds last van, al gaat het herstel wel de goede
kant op. Joline heeft toch de verstandige keuze gemaakt om haar functie als secretaris van de
vereniging stop te zetten om zich helemaal te richten op haar herstel. Uiteraard respecteren wij dit als bestuur. Dit betekent dat de functie van Joline is open gevallen. Jan Willem gaat deze functie overnemen van Joline. De functie van Jan Willem, algemeen bestuurslid Technische zaken, komt daardoor beschikbaar. Johan Kraan is sinds kort weer lid van KCD en gaat het nieuwe seizoen ook
weer voor KCD spelen. Voor de meeste mensen wel een bekende binnen de club. Johan zat al eerder
in het bestuur in de periode van de nieuwbouw en de aanleg van het kunstgras. Johan heeft toen zijn
bestuurlijke kwaliteiten als bestuurder wel aangetoond. Bij zijn lidmaatschap heeft Johan
aangegeven dat hij ook wel weer een bestuursfunctie ambieerde.
In artikel 14 lid 3 van onze statuten staat:

– Treedt een bestuurslid tussentijds af dan kan het bestuur een kandidaat stellen door middel
van een desbetreffende publicatie in het officieel orgaan van de vereniging. Is vier weken na
de publicatie geen tegenkandidatuur bij het secretariaat ingediend dan wordt het kandidaat-
bestuurslid geacht te zijn gekozen.

Bij deze willen wij Johan dan ook kandidaat stellen voor de opengevallen bestuursfunctie. Mochten
er tegenkandidaten zijn kunnen die zich aanmelden bij het bestuur. Formeel volgens de statuten
moeten tenminste vijf stemgerechtigde leden deze tegenkandidaat voordragen.
Als bestuur danken wij Joline voor haar werk, wensen wij haar vooral een spoedig en volledig herstel
en gaan wij haar uiteraard nog op gepaste wijze een keer in het zonnetje zetten.

Namens het bestuur

Rik Bouwhuis
Voorzitter.