Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Het is een vreemde tijd als we kijken naar de voorbereidingen voor komend seizoen. We trainen bij
de senioren nog steeds niet voluit, we weten niet wanneer dat kan en toch moet alles in gereedheid
worden gebracht voor een competitiestart die begin september is gepland. Mooi is dat binnen KCD
dan iedereen volop zijn medewerking blijft geven als er gevraagd wordt om inzet. Dat leidt voor de
trainers bij de senioren tot het volgende plaatje vanaf augustus:

KCD 1 Paul en Ton
KCD 2 Louis en Rik
KCD 3 Jan Willem
KCD 4 nog open

We zijn blij met deze bezetting tot nu toe. Voor KCD 4 wordt gezocht naar een constructie à la vorig
seizoen waarbij een deel van de training wordt gegeven en het team een deel van de training zelf
invult. Zodra daarover meer bekend is, wordt dat bekend gemaakt natuurlijk.
Het Bestuur