Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

De Internationale Korfbal Federatie heeft de officiële spelregels van korfbal opnieuw vastgesteld. Deze herziene spelregels gaan in per 1 september 2020. Er zijn vanuit het KNKV nog vragen over onduidelijkheden; daar komt nog een antwoord op vanuit het IKF.

Om iedereen toch alvast voor te bereiden op komend weekend, waarin op grote schaal wordt geoefend, volgt hieronder een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

  • Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal.
  • Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal raken.
  • De opgooibal is afgeschaft.
  • Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt.
  • Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere deelnemers niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de bank zijn.
  • Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.

In de oude versie van de spelregels werd alles tot in detail uitgeschreven en werden de uitgangspunten van de sport niet altijd helemaal gevolgd. De IKF is nu ‘van de grond af aan’ begonnen met het opnieuw opschrijven van de spelregels. De herziene spelregels zijn gebaseerd op de basis van onze sport. Geen dribbelen of loopacties met de bal, maar verplicht samenspel rondom een doel (de korf) dat vanuit 360 graden benaderbaar is. Het balbezit is beschermd en alle spelers zijn zowel aanvaller als verdediger. De regels zijn ook opgesteld vanuit de visie dat de scheidsrechter een spelleider is; de scheidsrechter maakt het mogelijk dat de spelers met elkaar kunnen wedijveren. Voor de IKF komt hier nog bij dat korfbal altijd door een gelijk aantal mannen en vrouwen wordt gespeeld.

Met de vernieuwing is geprobeerd om de regels te vereenvoudigen en enkele overbodige af te schaffen.