Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Plaats KCD veld (buitenlucht) NB: bij slecht weer uitwijk naar de Koningshof (komt dan op de site!)

Aanvang 20 uur

  • Financiële stukken in te zien een half uur voor aanvang van de vergadering
  • Rondvraag indienen tot uiterlijk een uur voor aanvang van de vergadering bij voorzitter@kcdoorn.nl
  • Agenda: alle vaste jaarlijkse agendapunten
  • Eén extra agendapunt: wijziging statuten:
    • De Statuten van KCD zijn al weer een tijd geleden voor het laatst vastgesteld. Hoofdreden om de zaak opnieuw vast te stellen is het gegeven dat het voor een goede financiële verantwoording beter is het boekjaar een maand op te schuiven naar juli-juni. Conform de wijzigingen die de KNKV heeft doorgevoerd in de competitie data.
    • Tegelijk passen we de Statuten aan aan deze tijd (verouderde namen worden gewijzigd, communicatiemiddelen aangepast, aansluiten bij Code Goed Bestuur).

Het Bestuur