Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Training
Vanaf maandag a.s. kunnen we Steinheim weer in. Het bestuur volgt de ontwikkelingen rond corona op de voet, maar wil proberen alle leden iets te blijven bieden op het gebied van beweging en training. De jeugd kent eigenlijk nog steeds geen beperkingen, dus die kan gewoon de zaal in. Om te garanderen dat er voor senioren een veilige situatie is die ook ruimschoots voldoet aan de regels, heeft het bestuur besloten alle senioren de gelegenheid te bieden één uur per week per team in Steinheim een balletje te schieten. Niet elk team zal getraind worden; daarover volgen nadere mededelingen. Het schema ziet er als volgt uit:

KCD 1 woensdag 20-21 uur
KCD 2 maandag 20-21 uur
KCD 3 maandag 19-20 uur
KCD 4 woensdag 21-22 uur
A en B woensdag 19-20 uur
D en E woensdag 18-19 uur
Kangeroes woensdag 18-19 uur

We monitoren de opkomst om te kijken of het goed gaat dan wel of er aanpassingen nodig zijn. Binnenkort komen de gedragsregels voor Steinheim op de site.

Competitie
Op papier is het zaalprogramma klaar. Dat begint op 21 november. Er kan nog veel gebeuren maar de kans dat er daadwerkelijk op die datum gestart kan worden, is natuurlijk zeer klein. Het KNKV heeft een routekaart gemaakt waarop de consequenties worden getoond van elk weekend dat er later wordt gestart dan die 21e november. Daaruit kun je zien dat de competitie volledig kan worden uitgespeeld als er pas op 9 januari wordt gestart.
Wordt er op 16 januari gestart dan kan er nog maar een halve competitie worden gespeeld (er zijn dan al vijf weekenden verloren namelijk en dat valt niet in te halen).
Kunnen we pas op 13 februari starten, dan is het te laat: dan is een zaalcompetitie niet meer mogelijk.

We volgen de ontwikkelingen op de voet, voelen ons gesterkt door jullie reacties en meedenken en zullen direct aanpassingen doorvoeren als daar noodzaak of aanleiding voor is.

Het bestuur