Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Van het KNKV

In alle klassen zal dit voorjaar helaas geen vervolg van de veldcompetitie kunnen plaatsvinden. Dat is de conclusie na de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond en het eerder gepresenteerde openingsplan. In de afgelopen periode heeft de overheid haar ‘openingsplan’ met de nodige scenario’s voor heropening van de samenleving gepresenteerd. Afgelopen dinsdag is aangekondigd dat de versoepelingen uit stap 1 van dit plan per 28 april actief worden. Voor de sport betreft dat geen versoepelingen. Uit het openingsplan is af te lezen dat in fase 2 enkele versoepelingen voor de buitensport onder voorwaarden plaats zullen vinden. Welke versoepelingen dit zullen worden is op dit moment onbekend. Het beslismoment voor deze fase is op 3 mei en ingangsdatum zal dan per 11 mei zijn. Het spelen van wedstrijden buiten de eigen vereniging is op dit moment opgenomen in stap 5, waarover volgens het huidige openingsplan besloten wordt op 29 juni en die effectief wordt op 7 juli. Op basis van bovenstaande constateringen is het niet mogelijk om conform de routekaart van het KNKV de bestaande competitie uit te spelen en heeft het bondsbestuur dus besloten dat er geen tweede helft van de geplande veldcompetitie plaats zal vinden. Mocht de rijksoverheid beslissen dat er toch eerder dan 7 juli wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld mogen worden, dan zal het KNKV bekijken wat de mogelijkheden zijn om in welke vorm dan ook wedstrijden aan te bieden.

Opmerking KCD:

Volgend jaar wordt gespeeld in de klasse van dit afgebroken seizoen. Clubs mogen wel vrijwillig degraderen. Die plekken worden opgevuld volgens een door het KNKV opgestelde rangorde. Die wordt binnenkort bekend gemaakt. Omdat KCD op de eerste plaats stond in het veld, zal ons eerste in de totale rangorde van alle vierde klassers en vierde klassen een hoge positie innemen.