Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Aanstaande dinsdag is de ALV in onze kantine. Klik hier voor de agenda van die avond. Opvallende punten: een bestuursverkiezing, wederom statutenwijziging (o.a. een onderwerp waarvan de wet eist dat die opgenomen worden) en de meerjaren begroting waar vorige ALV om is gevraagd.

Let op: vragen voor de rondvraag moeten uiterlijk maandag a.s. binnen zijn bij bestuur@kcdoorn.nl zodat het bestuur zich op beantwoording kan voorbereiden.

De stukken voor de vergadering kunnen worden opgevraagd bij secretariaat@kcdoorn.nl

Tot dinsdag!
Het Bestuur