Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Op de ledenvergadering kon het bestuur over seizoen 2020-2021 een mooie financiële plus presenteren. Het vreemde coronajaar met allemaal onalledaagse kosten en inkomsten gaf een positief saldo. Tijdens de vergadering is aangegeven dat de leden met ideeën konden komen om dat geld te besteden voor een éénmalige uitgave binnen de club. In de loop van de tijd zijn er enkele binnen gekomen. Om een beeld te geven:

• Een betere eigen kast in Steinheim

• GPS tracking voor spelers

• Aanschaf suikerspin apparaat met oog op Koningsdag

• Speeltuintje op het veld uitbreiden

Dinsdag vergadert het bestuur en dan worden besluiten genomen. Als er nog goede ideeën zijn die je hier niet ziet staan, mail dan even naar secretariaat@kcdoorn.nl

Pakken we jouw idee ook nog mee!

Het bestuur