Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Tot ons aller vreugde zijn wij weer aan het korfballen! Dat betekent dat het ook weer tijd is om te kijken naar hoe wij er met elkaar een zo goed mogelijk seizoen van kunnen maken. Daarvoor hebben wij jullie allemaal nodig.

Corona zit in een klein hoekje. Het kan altijd gebeuren dat er op het laatste moment iemand wegvalt met een positieve test. Dit betekent dat wij als club zo flexibel mogelijk moeten zijn. Wij vragen dit ook van jullie. Wanneer het wedstrijdsecretariaat vraagt of jij mee kan met een ander team, probeer dit dan te regelen. Wij hebben iedereen nodig om de gaten op te vullen die door corona ontstaan. Op die manier kunnen zo veel mogelijk wedstrijden door gaan en dragen wij allemaal bij aan elkaars spelplezier.

Naast corona zijn er helaas ook mensen die blessures oplopen. De laatste tijd merkt het wedstrijdsecretariaat dat deze blessures niet bij hen gemeld worden en dat zij er van afhankelijk zijn dat zij deze informatie krijgen via de wandelgangen. De afspraak is dat wanneer jij een blessure hebt of afwezig bent door corona, jij dit laat weten aan het wedstrijdsecretariaat. Dit kan via een appje aan Dorine of via een mail naar wedstrijdsecretariaat@kcdoorn.nl . Als je om een andere reden afwezig gaat zijn op een wedstrijddag moet je dit natuurlijk ook altijd laten weten aan het wedstrijdsecretariaat.

Wanneer jij weer kan komen korfballen na een blessure of een langere ziekte laat jij dat ook weer weten aan het wedstrijdsecretariaat. Op deze manier weten zij ook wanneer we weer op je kunnen rekenen op de zaterdagen. Bij terugkomst na langtijdige afwezigheid door bijvoorbeeld blessures, ziekte of zwangerschap verzoeken wij een aanmelding per mail naar de TC (tc@kcdoorn.nl). Dan kunnen wij even bespreken hoe het met je gaat, wat je wensen zijn en waar jij behoefte aan hebt.

Mocht je andere vragen hebben ben je natuurlijk ook altijd welkom bij de TC of het wedstrijdsecretariaat.

Tot slot hopen wij vooral er met elkaar weer een mooi seizoen van te maken.

De Technische Commissie