Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Volgende week dinsdag is er de ledenvergadering. Regelmatig zal er nieuws daarover op de site verschijnen.  Dit stukje gaat over de samenstelling van het bestuur.

Rik Bouwhuis heeft aangegeven te willen stoppen. Het bestuur draagt Johan Kraan voor als nieuwe voorzitter.

Anja Leppink treedt terug als penningmeester. Dat is volgens het schema van aftreden. Het bestuur draagt Nienke Schneider voor als nieuwe penningmeester. Anja zal haar de komende tijd inwerken.

Johan laat dus een vacature voor technische zaken achter in het bestuur. Het bestuur draagt Desirée Brouwer voor als nieuw bestuurslid technische zaken.

Merel Huisman en Jan Willem Briedé blijven aan.

Tenslotte wil het bestuur een uitbreiding naar zes bestuursleden. Er wordt momenteel nog gewerkt aan die uitbreiding.

Het staat leden uiteraard vrij met andere bestuurskandidaten te komen dan degene die hierboven zijn genoemd. Volgens de statuten van KCD moet een kandidaat schriftelijk door tenminste vijf KCD-leden bij het bestuur worden ingediend. Dat moet voor het begin van de ledenvergadering.

Het bestuur