Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Afgelopen week hield KCD haar jaarlijkse ledenvergadering. De club groeit de laatste jaren en het gaat de korfballers ook sportief voor de wind  nu ze komend seizoen in de zaal in de tweede klasse gaan spelen. Belangrijk agendapunt was de bestuursverkiezing. Rik Bouwhuis had aangegeven de voorzittershamer –die hij met een onderbreking zeven jaar lang hanteerde waarin ook de huidige accommodatie op Tuilland werd gerealiseerd- graag te willen overdragen. De 33-jarige Johan Kraan, tevens speler van het eerste team, werd onder luid applaus gekozen tot nieuwe voorzitter. De ledenvergadering benoemde Rik Bouwhuis voor zijn verdiensten tot erelid van KCD.