Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

We hadden beloofd nog even te berichten over de ALV van september.

Na een gezellige maaltijd -waar ondertussen de mogelijkheid was op een aantal stellingen over KCD te reageren- begon de officiële vergadering met maar liefst 37 aanwezigen. We blikten terug op een tweede door corona onregelmatig jaar maar wel met mooie resultaten. In ledental blijft de groei erin. Nieuwe sponsors zijn afgelopen jaar binnen gekomen (Ningaloo hoofdsponsor, Heuvelrug Keukens subsponsor, Bronsvoort Blaak Architecten jeugdsponsor) zodat de vertrokken sponsors zijn gecompenseerd. Daarbij wordt de hele club uniform aangekleed. En in de zaal promoveerde het eerste naar de 2e klasse. Gelukkig was er ook weer een mooi Pinksterkamp. Alleen de energierekening van onze accommodatie is een punt van grote zorg. Daar is aandacht voor om die binnen de perken te houden.

De meerjarenbegroting hoeft niet te worden aangepast. We lopen op plan. Gelet op de dure tijden is besloten de contributie voor seizoen 22-23 ongewijzigd te laten; die gaat dus niet omhoog! Na de bekendmaking wie in onze commissies zitting heeft en trainer is dit seizoen, werd Nienke Schneider tot 2e penningmeester benoemd. Zij wordt ingewerkt door Anja Leppink die gaande het seizoen het bestuur verlaat. Desirée Brouwer werd ook in het bestuur gekozen; zij gaat de portefeuille technische zaken beheren. Jan Willem Briedé werd herkozen voor komend seizoen. Er wordt nog gezocht naar een secretaris.

Tenslotte werd Johan Kraan verkozen tot nieuwe voorzitter. Afscheid werd genomen van Rik Bouwhuis, die voor zijn werk als voorzitter tot Erelid werd benoemd. Merel Huisman neemt het vice-voorzitterschap van Jan Willem over.

In de rondvraag werd besloten dat leden die voor KCD aan het werk zijn in het clubhuis een kop koffie/thee krijgen.

In de rondvraag was ook aandacht voor het tijdig opzeggen aan het eind van het seizoen. Als dat te laat gebeurt, schrijven we teveel teams in die dan moeten worden teruggetrokken. Dat kost veel geld. Daar worden we dus weer streng op.

Marco Klok werd gefeliciteerd met zijn 25 jarig lidmaatschap en Dorine van Beek werd voor haar zeer vele werk in TC en commissies benoemd tot Lid van Verdienste.

Om tien uur sloot Rik zijn laatste ALV.