Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Van de bestuurstafel
Hoog tijd om iedereen weer eens op de hoogte te stellen wat er bestuurlijk allemaal speelt. Onderstaand zijn er heel wat onderwerpen. Sommige zullen binnenkort wat uitgebreider nog eens aan de orde komen.

Grote clubactie
Een mooie opbrengst haalden we dit jaar. Op een paar tientjes na haalden we duizend Euro op. Daarmee blijven we netjes op schema met wat we volgens de begroting aan acties in een seizoen moeten binnenhalen. Voor iedereen die hard gelopen of gelobbyd heeft om loten te verkopen: hartelijk dank!!

Ons vijfjarenplan
Enkele jaren terug hebben we een vijfjarenplan vastgesteld wat we moeten realiseren op het gebied van ledenontwikkeling, aantal teams, financiën, accommodatie enz. Sommige doelen zijn nu al gerealiseerd, aan andere moeten we hard blijven werken. Op de komende ALV in september zullen we daar langer bij stilstaan.

Trainer KCD
Cor van Dijk traint en coacht dit jaar ons eerste team. Afgesproken is dat het bij één jaar blijft. We gaan dus op zoek naar een nieuwe trainer maar hopen uiteraard dat we in de zaal tweede klasser blijven en de fraaie veldpositie (koploper) kunnen vasthouden met Cor!

Tussentijds stoppen?
We werden onlangs verrast door opzeggingen van leden die er dan ook maar meteen helemaal mee stoppen. Als vereniging gaan we aan het begin van het seizoen veel verplichtingen aan: inschrijven met een aantal teams, daarvoor het KNKV direct betalen waarna die competities plant, sporthallen inhuren voor veel geld etc. Tussentijds stoppen is dan feitelijk niet aan de orde, ook al betaal je het volledige jaar. Want het allerbelangrijkste: je gaat een verbintenis aan met je teamgenoten die op je rekenen. Kortom, opzeggen gaat aan het eind van het seizoen; we gaan ervan uit dat je je voor de gehele periode bindt.

Nieuwe leden
Gelukkig krijgen we ook nog steeds nieuwe leden. Onze ledenwervingscommissie werkt –nu voor het 3e seizoen- keihard om de gewenste groei van de club te realiseren. Dat gebeurt met allerlei acties. Die hebben succes, gelukkig, maar het gaat heel langzaam. Zorg dat nieuwelingen zich heel erg thuis voelen bij ons! We hebben Andreas bereid gevonden de ouders van nieuwe kinderen te ontvangen/begeleiden bij de eerste kennismaking. Dank!!

Scheidsrechters
In de rust of na afloop is er voor onze scheidsrechters van hoog tot laag een drankje beschikbaar. De spelers hebben hun bidons, de scheidsrechters krijgen van de zaalcommissarissen hun drankje. Nienke Leppink, dank voor het regelen.

Musicbox
We hebben een mooie box kunnen aanschaffen, zodat er sfeervolle muziek is in de rust of bij het inschieten. Wees er zuinig op en ruim hem na afloop goed op in onze materiaalkast in Steinheim (onderin, naast de tas met de hesjes).

Discipline
Ook op het veld gaan zaken door, bijvoorbeeld via feesten enzo. Onze club barst van de initiatieven, ideeën, acties. Fantastisch. Maar bedenk dat er binnen de club de nodige commissies aan het werk zijn. Stem altijd met ze af (of met het bestuur) wat mogelijk is, wat bij de commissie hoort en zorg dat je de kantine, het veld, de zaal aan het eind van welke activiteit ook achterlaat zoals je hem aantrof: opgeruimd en schoon. Er blijven nu te vaak spullen liggen die meegenomen moeten worden. Die kan een ander opruimen en dat is niet de bedoeling.

Steinheim
Binnen de club (bij bestuur en bij leden) bestaan de nodige zorgen over Steinheim; onderhoud en reiniging zijn voortdurend punten van aandacht. Regelmatig zitten we met Steinheim om tafel waarbij het bestuur nauwlettend kijkt wanneer verdere actie nodig is. Laten wij in elk geval zorgen dat we een modelgebruiker zijn: we laten de zaal en de kleedruimten opgeruimd achter (daar kunnen we samen op zaterdagen nog een slag in maken) en melden aan de beheerder wanneer er onverhoopt wat is stuk gegaan. Verdere gesprekken (dus ook klachten) lopen via het bestuur.

Zoals aangegeven komen we op sommige zaken binnenkort terug.

Het bestuur