Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Zoals al eerder aangekondigd is de Ledenvergadering aanstaande dinsdag 19 september. Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en Mededelingen
 2. Notulen ALV 2022 en actielijst
 3. Vaststellen jaarverslagen
 4. Financieel jaarverslag en kascommissie (verslag en verkiezing)
 5. Meerjarenplan/beleid 2021-2025
 6. Meerjarenbegroting 2021-2025
 7. Begroting en vaststellen contributie
 8. Ons financieel vermogen
 9. Bekendmaking commissies en TC
 10. Verkiezing bestuur

Aftredend zijn Anja Leppink en Jan Willem Briedé
Aantredend is Reina Korpel; zij is reeds in het najaar aangekondigd als nieuw bestuurslid; daar zijn geen bezwaren op gekomen; nu treedt ze echt aan.

 1. Rondvraag
 2. Jubilarissen en bijzonderheden
 3. Sluiting

Belangstellenden kunnen stukken opvragen bij secretariaat@kcdoorn.nl

We rekenen op een grote opkomst!