Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Op de ALV is wederom aan de orde gekomen dat opzeggingen erg gemakkelijk gaan. Te weinig wordt beseft dat we een teamsport doen, dat opzeggen midden in een seizoen een team benadeelt en –ook- dat KCD aan het begin van een seizoen financiële verplichtingen aangaat voor een heel jaar die gebaseerd zijn op een aantal teams en een aantal leden.

We geven teams op aan de bond, die maakt competities en als we een team niet meer kunnen handhaven door tussentijdse opzeggingen, moeten we boetes betalen (soms zelfs zaalhuur bij clubs die op onze komst rekenen). Verder huren we in juli Steinheim in voor trainingsuren en wedstrijduren en ook die moeten we betalen, ook als we ze terugtrekken. En ook de inkoop van onze kantine is gebaseerd op onze thuiswedstrijden.

Kortom, opzeggen heeft naast het in de steek laten van je teamgenoten, nogal wat gevolgen.

Mede op aandrang van onze leden op de ledenvergaderingen van de afgelopen jaren zullen we dus strenger gaan handhaven: de contributie is voor het gehele jaar verplicht. Aan tussentijdse overschrijving zullen we niet meewerken als er nog verplichtingen zijn.

Verder zullen we nieuwe leden beter op dit gebied gaan informeren. Hopelijk brengen we daarmee het aantal opzeggingen midden in het seizoen terug.

Het bestuur