Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Helaas heeft Reina moeten aangeven om persoonlijke redenen te stoppen met het bestuur. Wij willen hierbij namens de vereniging Reina van harte bedanken voor de afgelopen tijd en hopen haar snel weer te zien op de club.

Als vervanging van Reina in het bestuur als secretaris hebben we Ellorene Kranenburg bereid gevonden om in te stappen. Ellorene heeft deze functie al eerder bekleed binnen bestuur. We zijn blij dat hiermee snel weer invulling kan worden gegeven aan deze belangrijke functie binnen het bestuur. In artikel 14 lid 3 van onze statuten staat:

‘Treedt een bestuurslid tussentijds af dan kan het bestuur een kandidaat stellen door middel van een desbetreffende publicatie in het officieel orgaan van de vereniging. Is vier weken na de publicatie geen tegenkandidatuur bij het secretariaat ingediend dan wordt het kandidaat-bestuurslid geacht te zijn gekozen.’

Bij deze willen wij Ellorene dan ook kandidaat stellen voor de opengevallen bestuursfunctie. Mochten er tegenkandidaten zijn kunnen die zich aanmelden bij het bestuur. Formeel volgens de statuten moeten tenminste vijf stemgerechtigde leden deze tegenkandidaat voordragen.

Namens het bestuur

Johan KraanVoorzitter.