Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Hieronder volgt een korte terugkoppeling van het ledenraad wat is gehouden op 20 maart 2024.

Als eerste werd er door het bestuur aandacht gevraagd voor de omgang van onze spullen en het clubhuis. Het is de laatste tijd erg rommelig geweest in en rondom het clubhuis. Het clubhuis is met de voorjaarsschoonmaak weer helemaal op orde en dit willen we graag zo houden. Graag dus aandacht hiervoor!

Daarnaast stonden een tweetal onderwerpen centraal:

 1. De trainingstijden en trainingsuren in sporthal Steinheim. We krijgen steeds vaker het verzoek om andere (lees betere) trainingstijden voor de senioren. Het trainen in de latere uren wordt heel wisselend ervaren en blijkt ook een reden waarom leden niet komen trainen of zelfs hun lidmaatschap opzeggen. Dit is een onderwerp wat al veel langer speelt en daarom leek het ons goed om daarover met elkaar in gesprek te gaan en te praten over mogelijke alternatieven en de consequenties daarvan.

Belangrijkste conclusies punt 1:

 • Vaak lange reistijd voor veel leden waardoor laat trainen als vervelend wordt ervaren.
 • Het extra laat trainen door de langere traingingstijd van de selectie op woensdag wordt ook als vervelend ervaren
 • Het trainen met de hele club op dezelfde avond is wel de voorkeur van het bestuur en het grootste deel van de leden.

De volgende uitkomst werd breed gedragen:

 • De selectie gaat op het veld voor een lange training van 1,5 uur en op de woensdag terug naar 1 uur.
 • De selectie traint op het veld op het vroege tijdstip tussen 20:00 en 21:00. De overige senioren teams tussen 21:00 en maximaal 22:00
 • De selectie gaat in de zaal op woensdag 1,5 uur trainen en op de maandag 1 uur (dit door de beperkte ruimte in de zaal op de maandagen)
 • De overige senioren trainen in de zaal op het vroege tijdstip tussen 20:00 en 21:00. De selectie traint dan tussen 21:00 en maximaal 22:30.

Bovenstaande zorgt voor een evenredige en werkbare werkwijze die breed werd gedragen onder de leden in het ledenberaad.

 1. De programmering voor de veldcompetitie. We hebben in het najaar geëxperimenteerd met een splitsing van jeugd en senioren over alle zaterdagen, zodat er altijd actie op ons veld zou zijn. Voor de jeugd zouden we dat willen houden (zodat er tijdens of na de Kangoeroes altijd wedstrijden zijn met de bijbehorende sfeer) maar we proeven bij de senioren de wens om allemaal tegelijk uit of thuis te spelen. Een eetcafé is dan weer sneller heel dik bezet en het eerste krijgt meer support. In elk geval lijkt het waard hierover nog eens gezamenlijk na te denken.

Belangrijkste conclusies punt 2:

 • De leden vinden het belangrijk om samen op het veld aanwezig te kunnen zijn op wedstrijddagen om bij elkaar te kunnen kijken. Er is dan ook unaniem gekozen voor zoveel mogelijk gezamenlijke thuiswedstrijddagen.
 • Gezamenlijke thuis wedstrijddagen is goed voor de sfeer.
 • Kanttekening is dat hele thuis wedstrijddagen voor alle teams binnen de club niet mogelijk is.
 • Het is belangrijk dat er altijd korfbal aanwezig is op zaterdagen zodat de kangoeroes hiermee in aanraking komen.

De volgende uitkomst werd breed gedragen:

 • Het voorstel is om te gaan voor zoveel mogelijk thuiswedstrijddagen voor de oudere jeugd (vanaf de C) tot aan de senioren.
 • De E en De spelen dan uit als de rest van de vereniging thuis speelt.
 • Er wordt dit veldseizoen gemonitord of dit het gewenste effect heeft voor de club en de jonge jeugd.

Bedankt voor de leden die aanwezig waren en/of input hebben geleverd. Mochten er toch nog zaken zijn neem dan vooral contact op met het bestuur en/of de TC.