Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Zoals al eerder is aangekondigd wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 15 september a.s. Gelet op de bijzondere tijd waarin we leven zal deze in de buitenlucht worden gehouden op ons eigen veld. Aanvang om 20 uur. Bij slecht weer zullen we uitwijken naar de Koningshof. Dat wordt tijdig aangekondigd op deze site.

Naast de bekende algemene onderwerpen als financieel verslag, jaarverslagen en begroting staan enkele voorgenomen statutenwijzigingen op het programma. De belangrijkste is de wijziging van het boekjaar naar juli-juni (schuift een maand op). Verder worden enkele artikelen gemoderniseerd.

Binnenkort zijn de stukken beschikbaar; dat zal worden aangekondigd op deze site.

Het Bestuur