Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Iedereen worstelt met corona. Dat geldt voor jou, maar ook voor ons als bestuur. Wat kunnen we nog wel doen, wat zeker niet en wanneer doe je het goed? Het juiste antwoord bestaat niet. Net als iedereen maken we onze afwegingen en op basis daarvan nemen we beslissingen.

Uitgangspunt zijn de regels: wat mag er wel en wat niet? En daarbij kijken we wat de onderliggende redenering is. Neem een paar weken terug: dinsdag 13 oktober besluit het kabinet dat we vanaf woensdag 14 oktober 22 uur minder mogen met de onderliggende gedachten dat we minder bewegingen moeten krijgen. Wij hebben toen besloten om de woensdagtraining er uit te gooien, hoewel onze training om 22 uur klaar zou zijn en we dus niets fout zouden doen. En natuurlijk is het makkelijker zo’n besluit te nemen als je die zaterdag toch geen competitie meer mag spelen.

Daarna hebben we onze senioren gevraagd hoe ze over de periode erna dachten; een overgrote meerderheid vond het een goed idee even niet te trainen. Ook dit was makkelijk want het was herfstvakantie plus de fase van overgang naar de zaal. Tegelijk bleef onze jeugd wel trainen.

Als bestuur kwamen we daarna voor de vraag wat we met de zaal wilden. Onze jeugd mag gewoon doorgaan dus daarover hoefde niet lang gedacht te worden. Maar wat te doen met de senioren?

Uiteindelijk hebben we, zeker na de kletsnatte oktobermaand, besloten iedereen de mogelijkheid te bieden binnen een balletje te gooien. En we willen voor de leden die dat willen, de mogelijkheid bieden lekker te bewegen en elkaar te zien en spreken. 

Daarbij wilden we de veiligheid maximaal maken door één team tegelijk te laten trainen. Dan is er volop ruimte binnen Steinheim want normaal zal één groep uit maximaal 12 mensen bestaan. Op zich kun je dan goed de vereiste afstand aanhouden. Dat kost wat want soms sta je maar met zijn vieren. Maar het bieden van de mogelijkheid achten we op dit moment van groot belang. Verder hebben we met een CO2meter gemeten hoe de ventilatie in Steinheim daadwerkelijk is. Die is verrassend goed. De hoeveelheid zuurstof blijft –zelfs met 25 spelende kinderen in de hal- nagenoeg gelijk gedurende een uur. Dat betekent dat de lucht dus steeds ververst wordt (voor de specialisten: het CO2-gehalte is gedurende 6 trainingen niet boven de 700 Ppm gekomen). Wij denken dus dat het op deze manier veilig is. 

Bedenk: we willen als bestuur de mogelijkheid bieden. Niemand hoeft zich verplicht te voelen om te komen. Maak je eigen afweging; die wordt volledig gerespecteerd. Waarbij we natuurlijk hopen dat er een eind aan deze vervelende situatie komt, maar we denken dat dit nog een flinke tijd zal duren.

Tenslotte: wil je wel wat doen, maar is Steinheim een brug te ver terwijl buiten wel een optie is voor je, laat het weten bij het bestuur. Dan kijken we of we ook daar iets voor kunnen regelen.

Want we willen er voor al onze –ook in deze tijd nog steeds in aantal groeiende!- leden zijn. 

Hopelijk geeft deze toelichting wat duidelijkheid over hoe wij er als bestuur in staan. Nogmaals, we zijn blij hoe jullie met ons meedenken. Laat het ons weten als je met vragen zit of zaken anders ziet.

Het Bestuur