Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Zoals al eerder aangekondigd zal er in het bestuur het één en ander veranderen. Rik heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter. Daarnaast zit de termijn van Anja als penningmeester er volgens het schema van aftreden op, maar zij blijft nog een poosje aan om de opvolgster zoveel mogelijk in een gespreid bed te helpen.

Binnen het bestuur hebben we gesproken over verdere invulling. Daarover kan het volgende worden medegedeeld. Het bestuur zal voorstellen om Johan Kraan op de ledenvergadering te benoemen tot nieuwe voorzitter en Merel Huisman tot vice-voorzitter. Nienke Schneider zal worden voorgesteld als nieuwe penningmeester.

Gelet op de drukke afgelopen jaren willen we naar zes bestuursleden. Jan Willem treedt terug als vice-voorzitter en secretaris. Hij gaat een aantal projecten doen in zijn laatste bestuursjaar. We zijn momenteel bezig de vacatures voor secretaris en bestuurslid technische zaken in te vullen.

In de officiële agenda voor de ledenvergadering van dinsdag 13 september (die komt binnenkort op de site) wordt alles nog eens op een rij gezet. Volgens de statuten kunnen er voor de verschillende functies tegenkandidaten worden ingediend. Dat moet met voldoende steun. Informatie daarover bij het bestuur.

Overigens willen we de ledenvergadering wat anders inrichten. Vanaf half zeven is er open huis met eten. We kunnen elkaar ontmoeten in die tijd en het bestuur zal een aantal vragen/stellingen neerleggen waarop iedereen een antwoord kan schrijven. Om 20 uur begint dan het officiële deel van de vergadering.

Als er nu al vragen of opmerkingen zijn, laat het weten bij Rik, Anja, Merel, Johan of Jan Willem.

Het bestuur