Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Vorige week was een superdrukke week voor KCD. Die startte dinsdagavond met de ledenvergadering. Daar kwamen ruim 40 mensen op af, dus we hadden weer een mooie opkomst.

Bij binnenkomst was er koffie met gebak omdat we toch nog een keer voor de hele vereniging aandacht wilden schenken aan het kampioenschap van ons eerste eind vorig seizoen. Daarna bleven we in de feeststemming door Wilma Brouwer en Dick van den Berg in de bloemetjes te zetten; 60 jaar lid van onze club is een mijlpaal!

De vergadering kreeg daarna een ander gezicht dan normaal: geen bestuur achter een tafel maar een uitgebreide diapresentatie door voorzitter Johan en andere bestuursleden over de prestaties van afgelopen jaar: veel hoogte- maar ook enkele dieptepunten kwamen daar aan de orde. Financieel kwamen we netjes uit dit jaar met een kleine plus. De begroting werd daarna –met een contributieverhoging die lager is dan de inflatie- goedgekeurd.

Ook werd getoond waar we inmiddels staan met onze doelstellingen in dit lopende vijfjarenplan: met nog twee jaar te gaan zijn we goed op weg!

Daarna kwam iets nieuws: via de telefoon kon iedereen aangeven waar het bestuur volgend jaar focus op moet leggen: de resultaten verschenen op het scherm en dat gaf aanleiding tot een mooi gesprek. Dat gold ook voor de vraag hoe we in de toekomst ons draagvlak kunnen verbreden: door een breder sportaanbod, samenwerking met andere clubs of met andere partijen zoals een BSO en dergelijke.

Het bestuur wil daarin graag stappen zetten en wil een projectgroep starten. Kandidaten kunnen worden gemeld bij voorzitter@kcdoorn.nl

De commissies zijn wederom goed bezet komend seizoen; vrijwilligers blijven we bijna allemaal binnen KCD! Tenslotte werd afscheid genomen: bij de stichting van Arnoud en bij KCD van Anja en Jan Willem. Reina treedt aan als secretaris en een 6e bestuurslid blijft gewenst.

De leden gaven tenslotte aan dat deze vergadervorm zeer gewenst blijft. De presentatie kan worden opgevraagd via voorzitter@kcdoorn.nl