Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

De afgelopen periode heeft de TC beslissingen moeten nemen over onze B, C en D. Daarover is onlangs met de ouders gesproken. Belangrijkste besluiten ten aanzien van het aantal teams waren:

  • De B moeten we terug trekken omdat er structureel nog maar 6 spelers in zitten.
  • De spelers van de B en de spelers van de C zijn zodanig in leeftijd dat indeling van B-spelers in de C en van C-spelers in de D mogelijk is.
  • We houden een C achttal in de competitie
  • We maken van de D een achttal (was een viertal op het veld)

In totaal hebben we voor de C en de D in de zaal 20 spelers.

Daarna heeft de TC besluiten genomen over de samenstelling van de teams en de begeleiding. Omdat de C werd opgesplitst hebben we deze spelers/ouders allemaal individueel bericht. Bij de B en de D is dat niet gedaan: de B ging in zijn totaliteit naar de C en de D bleef D.

De teams zien er in de zaal als volgt uit:
De nieuwe C (bestaande uit de veld-B en een aantal spelers van de veld-C):

Carice, Joy, Boukje, Sophie
Thijs, Bram, Ward, Jasper, Sebas, Fedde
Trainers: Tim en Mees
Trainingstijden: maandag 19-20 uur, woensdag 19-20 uur, allemaal in Steinheim

De nieuwe D (bestaande uit de veld-D en een aantal spelers van de veld-C):
Delyla, Lea, Veerle, Sarah, Mirthe, Joyce, Floraine
Siem, Maarten, Silvijn
Trainers: Anna, Nienke, Meijke
Trainingstijden: maandag 18-19 uur, woensdag 18-19 uur, allemaal in Steinheim

De D kan dus vanaf nu twee keer in de week trainen.

Oefenwedstrijden zijn er voor beide teams op 4 november in Steinheim (om 9 uur voor de D en om 12.15 uur voor de C).

De competitie begint op zaterdag 11 november