Korfbal club Doorn

KC Doorn

Mee trainen

Vandaag ontvingen we dit stuk van het KNKV. Morgen na de wedstrijd van het vierde oftewel om kwart over twee willen we even kort met de dan  aanwezige mensen die voor KCD fluiten bespreken, welke wensen er zijn voor een korte opfris/bijscholingsavond.

Vorig seizoen zijn de spelregels in zijn geheel vernieuwd. Er zijn nu enkele kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd, en een inhoudelijke wijziging. Dat betreft dat coaches alleen langs de zijde van de spelersbank mogen bewegen.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Uitgangspunt is zoveel als mogelijk het spel laten gaan, dus daar waar het kan voordeel geven. Ook als in de schotklok er nog enkele seconden zijn, is het geen spelhervatting als het team in balbezit blijft;
  • Coaches zijn vrij om de bank te verlaten, met dien verstande dat er 1x coach tegelijkertijd onderweg mag zijn en de coaches aan de kant van de bank moeten blijven;
  • Alleen opzettelijk voetbal wordt bestraft;
  • Passief te spelen dient bestraf te worden, bijvoorbeeld vertraagd de bal op te brengen naar het andere vak.
  • Het nemen van de strafworp door degene wiens doelkans verloren gaat, of bij herhaalde overtreding op diegene wie de overtreding gemaakt wordt.
  • Er is geen sprongbal/scheidsrechtersbal meer.

De herziene spelregels zijn gebaseerd op de basis van onze sport. Geen dribbelen of loopacties met de bal, maar verplicht samenspel rondom een doel (de korf) dat vanuit 360 graden benaderbaar is. Het balbezit is beschermd en alle spelers zijn zowel aanvaller als verdediger. De regels zijn ook opgesteld vanuit de visie dat de scheidsrechter een spelleider is; de scheidsrechter maakt het mogelijk dat de spelers met elkaar kunnen wedijveren. Voor de IKF komt hier nog bij dat korfbal altijd door een gelijk aantal mannen en vrouwen wordt gespeeld.

Naast de spelregels bestaan de zogenaamde Competition Regulations. Hierin kunnen landen maatwerk leveren. Voor het KNKV bijvoorbeeld, dat een afwijkend aantal mannen en vrouwen mee kan doen bij jeugd- en breedtekorfbal en dat er acht wisselspelers op de bank mogen (spelregels staan maximaal zes toe). In Nederland zijn de Competition Regulations onderverdeeld in het Reglement van Wedstrijden, bestuursbesluiten en een enkel raadsbesluit.

De diverse documenten:

Spelregels korfbal 2021

Dit document bevat alle spelregels, zoals die per 1 september 2020 van toepassing zijn.

Spelregels – uitzonderingen of aanbevelingen voor wedstrijdregels

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de bestuursbesluiten om het maatwerk van het KNKV te verankeren:

  • 4.2 Vervangende spelers: is verwerkt in bestuursbesluit 3.02 banken, coach en vervangende spelers
  • 5.2 Speeltijd: is verwerkt in bestuursbesluit 3.16 time-out, wedstrijdduur en afronding wedstrijd
  • 5.5 doelpunten: is verwerkt in bestuursbesluit 3.16 time-out, wedstrijdduur en afronding wedstrijd

De overige optionele mogelijkheden waren reeds vermeld in de diverse bestuurs- en raadsbesluiten.

Spelregels veldkorfbal

In dit document zijn alle afwijkingen voor de veldcompetitie, ten opzichte van de ‘Spelregels korfbal 2020’, vermeld.

Spelregels korfbal 2020 – wijzigingen toegelicht

In dit document zijn de wijzigingen ten opzichte van het oude spelregelboek op hoofdlijnen toegelicht.

Het Bestuur