Lopende vang competitiespel

Geschikt voor:
Aantal spelers: 4-tallen
Leeftijden: A/B Jeugd, Senioren

Materiaal benodigd:
Per 4-tal: 1 paal, 2 pionnen & 1 bal.
De pionnen mogen op +/- 4 meter links en rechts van de paal gezet worden.

Toelichting:
Alle spelers beginnen voor de korf, schutter in het midden met 2 vangers direct naast hem. Achter hun staat de 4e speler. De 4e speler roep Ja!. Op dit moment mogen beide vangers om de pion heen naar de korf toe rennen. De schutter wacht 1 seconden en schiet de bal. Zodra iemand de bal 3x heeft gevangen wisselen met de roeper, roeper wisselt met de schutter en de schutter gaat vangen.

Oefening van: Sybren