Bal rondspelen versus de sprinter

Geschikt voor:
Aantal spelers: 7+ spelers
Leeftijden: C/D Jeugd, A/B Jeugd

Materiaal benodigd:
1 Bal

Toelichting:
Op 1 speler na staan de spelers in een (niet al te grote) cirkel. 1 speler staat net buiten deze cirkel. De spelers binnen de cirkel gaan met 1 hand de bal naar de volgende persoon gooien. Degene die de bal ontvangt moet met 1 hand vangen, overpakken en met de andere hand weer doorgooien. Op deze manier gaan ze zo snel mogelijk rondspelen terwijl de speler buiten de cirkel (begint aan de andere kant) de bal heeft ingehaald, of door de bal is ingehaald. Hierna wordt er gewisseld. Als de bal op de grond komt heeft de sprinter ook gewonnen.

Oefening van: Sybren