Schietcompetitie met nadruk op vang

Geschikt voor:
Aantal spelers: 2-tallen
Leeftijden: C/D Jeugd, A/B Jeugd, Senioren

Materiaal benodigd:
1 paal & 1 bal per tweetal
Palen op een rij plaatsen.

Toelichting:
Van elk tweetal staat 1 speler voor de korf en 1 speler onder de korf. Alle spelers voor de korf gaan tegelijk schieten. Doel is om als eerst een bepaald aantal te halen (bijvoorbeeld 3 doelpunten). Elke keer dat de bal op de grond komt, ofwel niet in 1x wordt gevangen begint de speler weer bij nul (of gaat er een punt af).
Als iemand het aantal heeft gehaald wisselen met de personen onder de korf.

Oefening van: Sybren