Vrijebal met extra mentale druk

Geschikt voor:
Aantal spelers: 2-tallen
Leeftijden: C/D Jeugd, A/B Jeugd, Senioren

Materiaal benodigd:
2 spelers en 1 bal per korf. Opzet maakt niet uit zolang er genoeg ruimte is voor een vrije bal.

Toelichting:
Alle spelers gaan omstebeurt een vrije bal nemen. (Dus niet per paal, maar altijd 1 persoon in totaal tegelijk). Elk doelpunt komt in een pot te zitten, deze wordt uitbetaald als degene na jou zijn vrije bal mist. Als dus 3 mensen op rij scoren en de 4e persoon mist. Krijgt degene die als laatste scoorde 3 punten. Als 1 iemand scoort en er wordt daarna gemist is het gewoon 1 punt. Je kan winnen door een bepaald aantal punten te halen, bijvoorbeeld 10. Dezelfde oefening kan ook met strafworpen.

Oefening van: Sybren